Kontakt:   0948 099 598     DETSKY-SEN@MAXUS.SK

Maxus.sk
pre radosť 
Vašich detí
Doprava zadarmo
nad  50 €
100% Garancia
vrátenia peňazí do 14 dní
Zľavy
každý deň!

Náhodné produkty

Prevádzkovateľ:

Maxus Slovakia, s.r.o.
Turecká 331
976 02
e-mail:Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.
IČO:45 368 988
DIČ: 2022961292
IČ DPH: SK2022961292
 

Číslo účtu: 2929831718/1100

IBAN: SK35 1100 0000 0029 2983 1718

Swift: TATRSKBX 

zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Banská Bystrica, Oddiel: Sro Vložka číslo: 17655/SVšeobecné obchodné podmienky:

Objednávky je možné realizovať prostredníctvom nákupného košíka v e-shope alebo objednať priamo, zaslaním objednávky prostredníctvom e-mailu na Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.. Odoslaním objednávky sa táto stáva pre kupujúceho záväznou a zákazník zároveň súhlasí s obchodnými podmienkami internetového obchodu www.maxus.sk a vyhlasuje, že sa s nimi dôkladne oboznámil. Podmienkou platnosti elektronickej objednávky je pravdivé a úplné vyplnenie všetkých údajov a náležitostí požadovaných systémom pri registrácií, alebo pri realizácií objednávky. Po obdržaní potvrdenia objednávky zo strany www.maxus.sk, ktoré bude oznámené emailom alebo telefonicky vzniká záväzný kúpno-predajný vzťah.

Dodacie lehoty

Objednávka tovaru sa spracováva v priebehu dňa, pričom o vybavení objednávky budete informovaný e-mailom alebo telefonicky. Ak platíte prevodom na účet, doba spracovania začína plynúť až po poukázaní čiastky na náš účet.

Doba expedície sa štandardne pohybuje v rozmedzí 1-30 pracovných dní v závislosti od skladových zásob resp. v závislosti od skladových zásob našich dodávateľov.
Ak je tovar skladom, doba expedovania sa zvyčajne pohybuje od 1 do max. 3 pracovných dní.
Ak je pri tovare uvedené „Na objednávku“ tento tovar je potrebné objednať z pravidla u výrobcu, v takomto prípade Vás budeme kontaktovať a oboznámime Vás o približnom možnom termíne dodania a na ďalšom postupe k Vašej spokojnosti. V prípade, že Vám prípadná predlžená doba nebude vyhovovať, máte možnosť stornovať objednávku. K expedičnej dobe treba ešte pripočítať čas potrebný na doručenie. Pri zaslaní tovaru poštou je tento čas približne 2-4 dní, kuriérom GLS je doručenie na druhý deň.

Za splnenie dodávky sa považuje dodanie tovaru na miesto odberu, ktoré si kupujúci uviedol v objednávke. Pri preberaní tovaru je kupujúci povinný skontrolovať fyzickú neporušenosť a kompletnosť zásielky a tieto potvrdiť na prepravnom liste. Neskoršie reklamácie na množstvo a fyzické porušenie tovaru nemusia byť akceptované.

Garancia ceny

V prípade zaplatenia dohodnutej ceny a v prípade korektnej funkčnosti systému garantujeme cenu z objednávky. Vo všetkých ostatných prípadoch si vyhradzujeme právo na zmenu cien, o čom bude zákazník informovaný.

Objednaný tovar sa doručuje na Slovensku prostredníctvom Slovenskej pošty.

Poštovné a doprava

Objednaný tovar sa doručuje na Slovensku prostredníctvom prepravnej spoločnosti GLS a Slovenskej pošty.

CENA ZA DORUČENIE :

1. Osobný odber 0 € (na našej prevádzke Banskej Bystrici, Zvolenská cesta 14. Osobný odber je možný len pri platbe vopred a po telefonickom dohovore )


2. pri nákupe do 50€

  • doručenie slovenskou poštou (balík na poštu), na dobierku = 4 €
  • doručenie slovenskou poštou (balík na poštu), platba vopred na účet = 3 €
  • doručenie kuriér GLS (balík na adresu) na dobierku = 4 €
  • doručenie kuriér GLS (balík na adresu) pri platbe vopred na účet =3 €

 


3.PRI NÁKUPE NAD 5
0 € POŠTOVNÉ NEPLATÍTE!

pri objednávke nad 50 Eur zadarmo GLS kuriérom na adresu

SPOSOB PLATBY:

Kupujúci za tovar zaplatí v Eur spôsobom dohodnutým v objednávke, a to:

DO 200 €

- úhradou na účet bankovým prevodom

- pri prevzatí zásielky (doporučená zásielka)


NAD 200 €


- úhradou na účet bankovým prevodom min. 50% ceny objednaného tovaru na náš účet na základe zálohovej faktúry ktorá Vám bude zaslaná mailom. Objednávka sa začne vybavovať až po pripísaní zálohy na náš účet.

Pri platbe uvádzajte vždy ako variabilný symbol číslo objednávky.

Objednaný tovar sa doručuje aj do Čiech, Maďarska, Poľska a Rakúska prostredníctvom GLS kuriéra.

Pre doručovanie do zahraničia platia špeciálne pravidlá:

  1. Pre balíky do 10 kg je poštovné jednotné 6 € .
  2. Pre balíky nad 10 kg sa poštovné vypočítava podľa platného cenníka dopravcu.
  3. Do zahraničia doručujeme výhradne po zaplatení faktúry na náš účet.Storno objednávky

Storno objednávky zo strany predávajúceho
Predávajúci si vyhradzuje právo zrušiť objednávku alebo jej časť v týchto prípadoch:
* objednávku nebolo možné záväzne potvrdiť (chybne uvedené telefónne číslo, nedostupný, neodpovedá na e-maily atd.)
* tovar sa už nevyrába alebo nedodáva alebo sa výrazným spôsobom zmenila cena dodávateľa tovaru. V prípade, že táto situácia nastane, predávajúci bude okamžite kontaktovať kupujúceho za účelom dohody o ďalšom postupe. V prípade, že kupujúci zaplatil už časť alebo celú sumu kúpnej ceny, bude mu tato čiastka prevedená späť na jeho účet alebo adresu v lehote 14-tich kalendárnych dní.


Odstúpenie od kúpnej zmluvy

Odstúpenie od kúpnej zmluvy zo strany kupujúceho

Zákazník má v súlade s platnými právnymi predpismi právo odstúpiť od zmluvy do 14 dní od prevzatia tovaru bez udania dôvodu.

Pri uplatnení práva na odstúpenie od zmluvy nás informujte o svojom rozhodnutí odstúpiť od tejto zmluvy jednoznačným vyhlásením  listom zaslaným poštou na adresu Maxus Slovakia s.r.o., Zvolenská cesta 14, 97405 Banská Bystrica alebo e-mailom na adresu Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.. Na tento účel môžete použiť vzorový formulár na odstúpenie od zmluvy.

Po odstúpení od zmluvy Vám vrátime všetky platby, ktoré ste uhradili v súvislosti s uzavretím zmluvy, najmä kúpnu cenu vrátane nákladov na doručenie tovaru k Vám. To sa nevzťahuje na dodatočné náklady, ak ste si zvolili iný druh doručenia, ako je najlacnejší bežný spôsob doručenia, ktorý ponúkame. Platby Vám budú vrátené bez zbytočného odkladu, najneskôr do 14 dní odo dňa, keď nám bude doručené Vaše oznámenie o odstúpení od tejto zmluvy. Ich úhrada bude uskutočnená rovnakým spôsobom, aký ste použili pri Vašej platbe, pokiaľ ste výslovne nesúhlasili s iným spôsobom platby, a to bez účtovania akýchkoľvek ďalších poplatkov.
 
 
Platba za zakúpený tovar Vám bude uhradená až po doručení vráteného tovaru späť na našu adresu. Tovar posielajte doporučene s poistením, nakoľko neručíme za jeho prípadnú stratu na ceste k nám. Tovar neposielajte na dobierku. Tovar posielajte najneskôr do 14 dní odo dňa uplatnenia práva na odstúpenie od zmluvy. Lehota sa považuje za zachovanú, ak tovar odošlete späť pred uplynutím 14-dňovej lehoty.
 
Priame náklady na vrátenie tovaru znáša kupujúci.

Ak dôjde k akékoľvek zníženiu hodnoty tovaru v dôsledku zaobchádzania s ním iným spôsobom, než aký je potrebný na zistenie povahy, vlastností a funkčnosti tovaru, kupujúci vznáša náklady za škodu vzniknutú na vrátenom tovare.

 

Reklamácia

Kupujúci je povinný prehliadnuť tovar bezprostredne po jeho prevzatí. Ak je zistené mechanické poškodenie obalu výrobku, je kupujúci povinný skontrolovať stav tovaru a v prípade poškodenia vyhotoviť záznam o poškodení za prítomnosti dopravcu. Tovar je poistený v prípade objednávky od hodnoty 100 Eur vrátane DPH. Na základe vyhotoveného záznamu bude zákazníkovi po uzavretí škodnej udalosti s dopravcom poskytnutá primeraná zľava alebo dodaný nový výrobok (v prípade poistenia podľa predchádzajúcej vety).

Reklamácie mechanického poškodenia výrobku, ktoré nebolo zjavné pri prevzatí zásielky, je nutné uplatniť okamžite po prevzatí zásielky. Neskoršie reklamácie mechanického poškodenia výrobku už nie je možné uznať. Zákazník je povinný pri prevzatí výrobku skontrolovať kompletnosť balenia. Pri doručení kuriérom musí kupujúci spísať reklamačný protokol na mieste o nekompletnosti balenia. Záruka sa nevzťahuje na bežné opotrebenie veci (alebo ich častí) spôsobené používaním. Kratšiu životnosť výrobku teda nemožno považovať za vadu a nedá sa ani reklamovať.

Záručná doba všetkým osobám, používajúcim výrobok pre účel podnikania alebo obchodu s daným výrobkom, nie je stanovená Občianskym zákonníkom a stanovuje ju konkrétny dovozca či výrobca. Pre ostatné osoby je 24 mesiacov. Najprv môže spotrebiteľ požadovať od predávajúceho bezplatnú opravu alebo bezplatné náhradné dodanie spotrebného tovaru. Kupujúci má právo na výmenu tovaru len vtedy, ak to nie je vzhľadom k povahe vady neúmerné. O tom, či je vada úmerná, rozhodne autorizované servisné stredisko výrobcu a to formou písomného posúdenia tejto vady. Na základe tohto rozhodnutia sa bude postupovať ďalej podľa zákona.

Práva zo zodpovednosti za vady sa uplatňujú u predávajúceho, u ktorého bola vec zakúpená. Pokiaľ je na vykonanie opravy určená iná osoba (napr. autorizovaný servis), je predávajúci povinný prijať reklamáciu. Predávajúci je povinný prijať reklamáciu, ale potom ju postúpi autorizovanému stredisku. Predávajúci rozhodne o reklamácií ihneď, v zložitých prípadoch na základe vyjadrenia autorizovaného servisu. Do tejto lehoty sa nezapočítava čas potrebný na odborné posúdenie vady.

Pri reklamácií je kupujúci zodpovedný za doručenie poškodeného tovaru predávajúcemu ( v prípade doručenia poštou alebo kuriérom, hradí kupujúci náklady na poslanie k predávajúcemu), predávajúci hradí náklady na poslanie kupujúcemu.

Informácia o alternatívnom riešení sporov

1.    Nakupujúci – spotrebiteľ – má právo obrátiť sa na predávajúceho so žiadosťou o nápravu (e-mailom na Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.), ak nie je spokojný so spôsobom, ktorým predávajúci vybavil jeho reklamáciu alebo ak sa domnieva, že predávajúci porušil jeho práva. Ak predávajúci odpovie na túto žiadosť zamietavo alebo na ňu neodpovie do 30 dní od jej odoslania, spotrebiteľ má právo podať návrh na začatie alternatívneho riešenia sporu subjektu alternatívneho riešenia sporov (ďalej len subjekt ARS) podľa zákona 391/2015 Z.z. ARS subjektami sú orgány a oprávnené právnické osoby podľa §3 zákona 391/2015 Z.z. Návrh môže spotrebiteľ podať spôsobom určeným podľa §12 Zákona 391/2015 Z.z. Zoznam subjektov ARS je možné nájsť na stránke Ministerstva hospodárstva SR www.mhsr.sk.
2.    Spotrebiteľ môže podať sťažnosť aj prostredníctvom platformy alternatívneho riešenia sporov RSO, ktorá je dostupná online na http://ec.europa.eu/consumers/odr/index_en.htm.
3.    Alternatívne riešenie sporov môže využiť len spotrebiteľ – fyzická osoba, ktorá pri uzatváraní a plnení spotrebiteľskej zmluvy nekoná v rámci predmetu svojej podnikateľskej činnosti, zamestnania alebo povolania. Alternatívne riešenie sporov sa týka len sporu medzi spotrebiteľom a predávajúcim, vyplývajúceho zo spotrebiteľskej zmluvy alebo súvisiaceho so spotrebiteľskou zmluvou. Alternatívne riešenie sporov sa týka len zmlúv uzatvorených na diaľku. Alternatívne riešenie sporov sa netýka sporov, kde hodnota sporu neprevyšuje sumu 20 EUR. Subjekt ARS môže od spotrebiteľa požadovať úhradu poplatku za začatie alternatívneho riešenia sporu maximálne do výšky 5 EUR s DPH.Ochrana osobných údajov

Všetky osobné údaje poskytnuté zákazníkom v rámci objednávky tovaru či zákaznícke registrácie prostredníctvom internetového obchodu www.maxus.sk sú zhromažďované, spracovávané a uchovávané v súlade so zákonom č. 122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov (ďalej ako „ZOOÚ"). K poskytovaniu osobných údajov dochádza pri odoslaní objednávky alebo registrácii zákazníckeho účtu v rámci internetovej predajne www.maxus.sk, a to v rozsahu údajov uvádzaných vo formulári objednávky či v registračnom formulári.

Odoslaním objednávky, resp. uzatvorením kúpnej zmluvy, dáva zákazník v súlade so zák. č. 122/2013 Z.z. súhlas predávajúcemu so spracovaním, zhromažďovaním a uchovávaním jeho osobných údajov pre účely uzavretia kúpnej zmluvy, vybavenia objednávok a súvisiacej komunikácie so zákazníkom, ale aj po úspešnom vybavení objednávky pre účely plnenia zo zmluvy a vedenie príslušnej evidencie (napr. pri vybavovaní reklamácií, vedení účtovníctva a pod.), a to až do doby jeho písomného vyjadrenia nesúhlasu s týmto spracovaním. Osobné údaje sú spracované v rozsahu: meno, priezvisko, adresa, telefón, e-mail. Zákazník má právo na prístup k svojim osobným údajom, právo na ich opravu vrátane ďalších zákonných práv k týmto údajom. Predávajúci neposkytuje, nezverejňuje a nesprístupňuje osobné údaje zákazníkov žiadnej ďalšej osobe, s výnimkou spoločností zabezpečujúcich prepravu tovaru, ktorým sú osobné údaje zákazníkov odovzdávané v minimálnom rozsahu potrebnom pre účely doručenia tovaru.


Vykonaním registrácie zákazníckeho účtu cez internetový obchod www.maxus.sk, zákazník súhlasí s tým, aby v súlade so zákonom č. 122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov predávajúci, prípadne tretia osoba, ako touto spoločnosťou určený sprostredkovateľ v zmysle citovaného zákona, spracovávala, zhromažďovala a uchovávala osobné údaje zákazníka poskytnuté zákazníkom pri jeho registrácii. Zákazník tiež uskutočnením zákazníckej registrácie a/alebo zaškrtnutím súhlasu so zasielaním noviniek akoukoľvek formou pri odosielaní objednávky, udeľuje predávajúcemu súhlas so spracovaním a využívaním týchto jeho osobných údajov pre účely propagačné aj marketingové a s odovzdaním týchto údajov obchodným partnerom predávajúceho na účely propagácie a marketingu, a súčasne vyslovuje súhlas s tým, aby predávajúci a prípadne tretie osoby, s ktorými táto spoločnosť uzatvorila príslušné zmluvné dojednania, posielali zákazníkovi obchodné oznámenia v elektronickej podobe, v zmysle zák. č 147/2001 Z. z. o reklame a zák. č. 610/2003 Z. z. o elektronickej komunikácii. Osobné údaje sú spracovávané v rozsahu: meno, priezvisko, dátum narodenia, adresa, telefón, e-mail, pohlavie.
Zákazník má právo na prístup k svojim osobným údajom, právo na ich opravu, vrátane ďalších zákonných práv k týmto údajom.

Predávajúci neposkytuje, nezverejňuje a nesprístupňuje osobné údaje zákazníkov žiadnej ďalšej osobe, s výnimkou: spoločností zabezpečujúcich prepravu tovaru, ktorým sú osobné údaje zákazníkov odovzdávané v minimálnom rozsahu potrebnom na účely doručenia tovaru (najmä Slovenská Pošta).
Súhlas so spracovaním osobných údajov a zasielaním obchodných informácií je udelený na dobu neurčitú a je možné ho kedykoľvek zdarma odvolať výslovným a určitým prejavom v písomnej forme adresovanej predávajúcemu, a to poštou, telefonicky alebo elektronicky na e-mail Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript..  Odvolaním súhlasu so spracovaním osobných údajov dôjde zároveň k zrušeniu zákazníckej registrácie.
Zákazník má podľa zák. č. 122/2013 Z.z. v súvislosti so spracovaním osobných údajov najmä nasledujúce práva:

Zákazník má právo na základe písomnej žiadosti od predávajúceho vyžadovať:
a) potvrdenie, či sú alebo nie sú osobné údaje o ňom spracúvané,
b) vo všeobecne zrozumiteľnej forme informácie o spracúvaní osobných údajov v informačnom systéme v rozsahu podľa § 15 ods. 1 písm. a) až e) druhý až šiesty bod; pri vydaní rozhodnutia podľa odseku 5 je dotknutá osoba oprávnená oboznámiť sa s postupom spracúvania a vyhodnocovania operácií,
c) vo všeobecne zrozumiteľnej forme presné informácie o zdroji, z ktorého získal jeho osobné údaje na spracúvanie,
d) vo všeobecne zrozumiteľnej forme zoznam jeho osobných údajov, ktoré sú predmetom spracúvania,
e) opravu alebo likvidáciu svojich nesprávnych, neúplných alebo neaktuálnych osobných údajov, ktoré sú predmetom spracúvania,
f) likvidáciu jeho osobných údajov, ktorých účel spracúvania sa skončil; ak sú predmetom spracúvania úradné doklady obsahujúce osobné údaje, môže požiadať o ich vrátenie,
g) likvidáciu jeho osobných údajov, ktoré sú predmetom spracúvania, ak došlo k porušeniu zákona,
h) blokovanie jeho osobných údajov z dôvodu odvolania súhlasu pred uplynutím času jeho platnosti, ak prevádzkovateľ spracúva osobné údaje na základe súhlasu dotknutej osoby.

Zákazník má právo u predávajúceho na základe písomnej žiadosti namietať voči:
a) spracúvaniu jeho osobných údajov, o ktorých predpokladá, že sú alebo budú spracúvané na účely priameho marketingu bez jeho súhlasu, a žiadať ich likvidáciu,
b) využívaniu osobných údajov uvedených v § 10 ods. 3 písm. d) na účely priameho marketingu v poštovom styku, alebo
c) poskytovaniu osobných údajov uvedených v § 10 ods. 3 písm. d) na účely priameho marketingu.

Ostatné náležitosti

Ostatné náležitosti neupravené v týchto Všeobecných obchodný podmienkach sa riadia platnými predpismi Obchodného zákonníka a v prípade sporu riešia miestne príslušným súdom v sídle dodávateľa.
Prevádzkovateľ si vyhradzuje právo informovať užívateľov o novinkách spojených s prevádzkou portálu www.maxus.sk.

Ochrana autorských práv

Všetky materiály publikované na portáli www.maxus.sk sú chránané autorským zákonom prevádzkovatela ale dodávatela výrobkov a preto kopírovanie  obrázkov, popisov produktov, štruktúry stránky ako aj iných informácií je výslovne zakázané bez predchádzajúceho súhlasu vlastníka autorských práv. 

Záverečné ustanovenie
 
Dozor nad poskytovaním služieb vykonáva Okresné riaditeľstvo PZ Okružná 19, 974 04 Banská Bystrica a Slovenská obchodná inšpekcia, Dolná 179/46, 974 01 Banská Bystrica.

Predávajúci si vyhradzuje právo tieto podmienky zmeniť kedykoľvek, pokiaľ si to bude vyžadovať zmena obchodnej politiky alebo zákonov, a to bez súhlasu kupujúceho.
 
V Tureckej,  dňa 10.9.2015